Nemcsics Antal

Nemcsics Antal festőművész és színkutató városunk szülötte. "Kisdiák koromban a pápai "Nagytemplom" Maulbertsch-freskói ejtettek ámulatba. Bámultam a zöldek, kékek, sárgák csodálatos harmóniáit. Észrevettem, hogy ezek visszacsengenek a pillérek, falak, hevederek színei között. Ekkor határoztam el, hogy a templomok festője leszek." Tanári, tudományos és képzőművészeti tevékenységének, sokoldalú életművének összefoglalója a kastélyban 2015-ben elhelyezett állandó kiállítás.

 

Nemcsics Antal 1927. június 9-én született Pápán. 1945-ben  a Pápai Bencés Gimnáziumban érettségizett. Szülei Nemcsics Elek matematika tanár és Széptóth Mária zenetanár, ismert zeneszerző. 1950-ben Budapesten a Magyar Képzőművészeti Akadémián szerzett diplomát. Műszaki doktor 1966-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen. Tudományok kandidátusa 1980-ban, tudományok doktora 1985-ben a Magyar Tudományos Akadémián. Felesége Takács Magdolna festőművész, rajztanár. Fiai: Csongor, Ákos Endre. Munkássága mindhárom területén, mint tanár, mint tudós és mint képzőművész is a színnel foglalkozik.

 

Tanári tevékenysége. 1951-től a Budapesti Műszaki Egyetem oktatója mint tanársegéd, adjunktus, docens, majd egyetemi tanár. Kidolgozza a színdinamika oktatásának tananyagát, megírja tankönyvét, melyet több nyelvre lefordítanak és a világ számos egyetemén is használnak. Beindítja a posztgraduális színdinamikai szakmérnök és színdinamikai szakértő képzést.1987-től a Nemzetközi Színtudományi Akadémia professzora.

 

Tudományos tevékenysége: Megalkotja a  Coloroid Színrendszert, a Színdinamikai Környezet Elméletet, a Színpreferencia Indexszám Rendszert, a Komplex Színharmónia Elméletet. Az MTA Magyar Tudományos Művek Tára 24 könyvét, több mint 300 publikációját, 11 találmányát tartja nyilván. Könyvei publikációi megjelennek Budapesten kívül Londonban, New Yorkban, Torontóban, Berlinben, Párizsban, Zürichben, Göttingenben, Stockholmban, Tokióban, Sydneyben, Singapurban és még sok más helyen. Előadásokat tart  tudományos eredményeiről nemzetközi konferenciákon. Megválasztják különböző nemzetközi tudományos szervezetek elnökének, alelnökének, tagjának.

 

Képzőművészeti tevékenysége: Táblaképein a színek közötti törvények vizuális bemutatásával, a szín kifejező erejével foglalkozik. Számos képe hazai és külföldi múzeumokba került. Olaszországban egyik képére Nemzetközi Giorgione díjat kapott. Készített különböző középületek számára falképeket, mozaikokat, kerámia képeket, színes üveg ablakokat. Templomok számára készült munkáinak dokumentációját a Bibliotéka Vatikana őrzi. Munkássága fontos területét városközpontok, városképi együttesek, középületek, ipari létesítmények, lakótelepek, lakóházak szindinamikai  környezet tervei alkotják. A Budai Várnegyed szindinamikai terveivel nemzetközi első díjat nyert. A 42. Nemzetközi Képzőművészeti Velencei Biennále központi kiállítása bemutatta 12 méter magas Colórium című objektjét. Megkapta a Magyar köztársasági Érdemrend kis keresztjét 1995-ben , majd 2007-ben tiszti keresztjét. Budapest 18. kerülete 1996-ban díszpolgárának választotta.

 

A SZÍN
A világmindenséget betöltő sugárzó energia egy részét szemünk felfogja és agyunk szín élménnyé alakítja. Az ember több millió szint tud egymástól megkülönböztetni. A szín információkat hordoz a világmindenségről, az anyagi világról és az emberről. A szín nemcsak esztétikai élményt, érzelmeket tud kiváltani, hanem hatással van élettani paramétereinkre, és pszichénkre is. A színek közötti kapcsolatokat leíró törvényeknek szerepe van nemcsak a művészetben, hanem környezetünk emberibbé formálásában, az iparban, az informatikában, és többek között az orvostudományban is.
 
A kiállításon a látogató a színről az alábbi helyeken tudhat meg sok érdekes dolgot:
 

Vitrinek:
A kiállító helyiségekben elhelyezett 16 vitrinben Nemcsics Antal életművének, színdinamikai kutatásainak tárgyi dokumentumai, könyvei, műszerei tekinthetők meg

 

Érintóképernyők:
A kiállító helyiségekben elhelyezett 4 érintőképernyőn a színteret, a szín-kompozíciós törvényeket, a színek emberre gyakorolt hatásai ismerhetők meg. Látogatóink interaktív módon harmonikus kompozíciókat tervezhetnek, színrendszerek közötti transzformációkat hajthatnak végre. (Ez a szolgáltatás jelenleg még nem működik.)

 

Kutatószoba:
A kutatók, a színek iránt mélyebben érdeklődők a kiállításhoz kapcsolódó helyiségben több ezer, színekre vonatkozó dokumentumot, könyvet, színkatalógust, szín atlaszt, megvalósult színdinamikai tervet, mozaik tervet, falkép tervet, Nemcsics Antal és számos külföldi kutató tudományos eredményeinek kéziratát  ismerhetik meg. A kutató szoba számítógépén CD-ken és DVD-ken tárolt dokumentumokhoz is hozzájuthatnak, speciális szoftverek segítségével a szintérben műveleteket hajthatnak végre.
A kutatószoba csak előzetes bejelentkezéssel látogatható.

 

Castelfranco Veneto című festmény, amely Olaszországban az egyik legnagyobb olasz festőről elnevezett nemzetközi Giorgione díjban részesült.
Látható még Nemcsics Antal fiatalkori, természetelvű képei között egy további, nemzetközi festészeti díjban részesített festmény is.
Megfeszített. Műanyag festmény. Falusi templomba készült keresztút 13. stációja.
Látható több különböző templom számára kerámia elemekből vagy mozaik szemekből készült keresztutak egy-egy stációjának terve. A ki nem állított stációk terveit a kutatószoba mappái tartalmazzák.
Szent István. Színes üvegablak. Készült a tatai római katolikus templom számára.
Láthatók különböző templomok számára készült színes üvegablak tervek, valamint speciális technikával készült eredeti színes üvegablakok. A ki nem állított terveket a kutatószoba mappái tartalmazzák.
Bányászok. Betonba rekeszelt mettlachi mozaik a fonyódi bányász üdülőben.
Látható a mozaik egy részének eredeti méretű, színes kartonja, valamint a mozaikot tartalmazó pillér makettje. A pillér mind a négy oldalán lévő mozaikok tervei a kutatószoba mappáiban találhatók.
Tisztelet a sárgának, nagyméretű akril festmény. A színtérben uralkodó axiális rend kifejezője. Az additív színkeverés törvényei szerint létrejött színek telítettségei lineáris, világosságai logaritmikus skálákat alkotnak.
A kép által kifejezett törvényszerűségek részletes leírásai, a skálák színeinek érzet szerinti összetevői numerikus értékeit a kutatószoba dokumentumai tartalmazzák.
Mennyország kapuja. Nyírfa lemezen nagyméretű akril festmény. Megjeleníti Dante Il Paradisójában leírt látomását, amely igazát csak korunk bizonyított, azt, hogy három szín elegendő a színek sok milliós halmazának a létrehozására. Ezt bizonyító pszichofizikai törvényekkel kapcsolatos dokumentumok a kutatószoba polcain találhatók.
Színország Kapuja című, 100 db villany-motorral működtetett mobil. A mobil a „Művészet és Tudomány” jelmondatú, 42. Nemzetközi Velencei Képzőművészeti Biennále központi kiállításán szerepelt.
Láthatók még további, különböző országokban, nemzetközi kiállításokon szerepelt mobilok. A kutatószoba polcain megtalálhatók azok a dokumentumok, melyek ismerete szükséges a színtér legkülönbözőbb metszetei színeinek additív színkeveréssel való létrehozásához.
Coloroid Szinrendszer szimbóluma a Colorium. A harmóniaküszöbökre épülő Coloroid színrendszer összefüggéseit kialakító kísérletek más színrendszerekhez való kapcsolatát, transzformációs egyenleteit leíró kéziratok, dokumentumok a kiállításhoz kapcsolódó kutatószoba polcain megtalálhatók.
Colour Dynamics című szakkönyv több nyelven megjelent, így Budapesten, Londonban, Berlinben, Zürichben, Göttingenben, Ottavában, New Yorkban, Tokióban, Sidneyben, Singapurban. Sok egyetemen tankönyvként használják. A benne szereplő színdinamikai környezet elmélet kialakításának dokumentumai ugyancsak megtalálhatók a kutatószobában.
A kutatószoba polcain megtalálhatok a színtervezés elmélet, a színrendszerek közötti transzformációk, különböző életkorok és népek színpreferenciájának dokumentumai.
Budai Várnegyed színdinamikai terve. A terv nemzetközi pályázaton Németországban 23 ország tervezői előtt első díjban részesült.
A kiállításon láthatók még a Liszt Ferenc repülőtér, a Budapesti Metró, valamint középületek színtervei.

Nemcsics Antal alábbi publikációi megvásárolhatók a pápai Esterházy-kastélyban vagy megrendelhetők az esterhazykastely@papa.hu e-mail címen. A könyvek listája az alábbi pdf dokumentumban található: megvásárolható könyvek