Kötelező közzététel

Kötelező közzététel

 
2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)-(2) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettség teljesítése

A Pápai Nonprofit Kft-nél munkaviszonyban álló vezető állású munkavállaló:

Név: Boros Katalin
Munkakör: ügyvezető igazgató
Személyi alapbér: 440 000,-Ft/hó
Prémium keret: -
Felmondási idő: Mt. szerint
Végkielégítés: Mt. szerint


Felügyelő bizottság

Venczel Csaba Elnök 30 000,- Ft/hó tiszteletdíj
Mód Károly Tag 15 000,- Ft/hó tiszteletdíj
Kovács Zoltán Tag 15 000,- Ft/hó tiszteletdíj