Kötelező közzététel

Kötelező közzététel

 
2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)-(2) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettség teljesítése

A Pápai Platán Nonprofit Kft-nél munkaviszonyban álló vezető állású munkavállaló:

Név: Boros Katalin
Munkakör: ügyvezető igazgató
Személyi alapbér: 520 000,-Ft/hó
Prémium keret: maximum az éves bér 60%
Felmondási idő: Mt. szerint
Végkielégítés: Mt. szerint


Felügyelő bizottság

Venczel Csaba Elnök 30 000,- Ft/hó tiszteletdíj
Dombó László Tag 15 000,- Ft/hó tiszteletdíj
Mészáros Szabolcs Tag 15 000,- Ft/hó tiszteletdíj